Różnorodne projekty od wielu lat towarzyszą naszemu życiu szkolnemu.

Utrzymujemy intensywny kontakt ze szkołami partnerskimi. Nasza pierwsza współpraca miała miejsce już w 1991 r. Niestety wraz z upływem lat nie wszystkie przyjaźnie udało się utrzymać. Na szczęście pojawiły się również nowe możliwości, dzięki którym rozwinęły się kontakty z innymi szkołami. W tym czasie odbyły się wymiany ze szkołami w Hiszpanii, Holandii, Polsce, Francji, Japonii, Rosji, Chinach, Litwie, USA, Szwecji i Tanzanii.

Gazetka szkolna „Palmblatt“ przedstawia codzienne życie naszej szkoły, można w niej znaleźć m.in. wywiady z uczniami i nauczycielami.

Od 2006 r. nasza grupa teatralna „Palm Beach Theatre Company“ uczy się każdego roku jednej sztuki teatralnej, która wystawiana jest pod koniec roku szkolnego z udziałem licznej publiczności. Próby odbywają się w czasie wolnym i cieszą się sporą popularnością.

Naszym najnowszym projektem jest „Going green“. Ma on na celu promowanie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez oszczędzanie energii oraz dalsze zazielenianie terenu szkoły.

„Freshmediacompany“ jest firmą uczniowską, która m.in. programuje strony internetowe oraz wykonuje inne zadania w formie cyfrowej. Nasi uczniowie stworzyli nie tylko tę stronę internetową, ale także współtorganizowali dzień otwatych drzwi online.

Od 2011 r. nasza szkoła bierze udział w konkursie „Jugend forscht“ (konkurs dla młodzieży w dziedzinie nauk przyrodniczych i techniki). Uczniowie wymyślają praktyczne rozwiązania i innowacje dla gospodarki.

Uczniowie mają także możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego tzw. KMK-Sprachzertifikat. Udział w egzaminie jest dobrowolny i pozwala określić poziom zaawansowania językowego. I jest wielką zaletą w późniejszym życiu zwodowym.

Klasy maturalne przygotowują rocznik, który ukazuje przeżycia uczniów podczas zakończenia szkoły oraz czasu matur i jest później pięknym wspomnieniem.