Aktywności

Życie naszej szkoły nacechowane jest wieloma mniejszymi lub większymi aktywnościami. Docenci oraz goście posiadający wiedzę praktyczną o różnorodnej tematyce wzbogacają pojedyńcze lekcje nie mniej niż dyskusje panelowe z politykami w szkolnej auli. Czy to szkolenie z wykrywania fałszywych baknotów, wykłady, całodniowe wycieczki do firm, muzeów, zwiedzanie siedziby Parlamentu Niemiec czy też po prostu spotkania integracyjne np. park linowy lub kajaki – prawie każdy uczeń naszej szkoły miał okazję brać udział w takich aktywnościach.

Również dzień edukacji z zakresu ruchu drogowego, koncerty bożonarodzeniowe oraz coroczne święto naszej szkoły (Campusfest) są wydarzeniami, w których mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Szczególną atrakcją dla nauczycieli są spotkania bożonarodzeniowe z byłymi koleżankami i kolegami oraz wspólnie obchodzony Dzień Nauczyciela.