Wszystko zaczęło się 200 lat temu.

W muzeum miejskim możemy odnaleźć informację, że na północ od Fürstenwalde około roku 1800

istniał rolniczo wykorzystywany obszar o powierzchni 108 mórg wraz z cegielnią. Pierwsza udokumentowana wzmianka o tym miejscu pochodzi z 1827 roku. Dokumenty te wskazują, że posiadłość wielokrotnie zmieniała właściciela. Mistrz murarski Hartmann odsprzedał ją posiadaczowi ziemskiemu Göritzowi z Trebus. Po kolejnej zmianie właściciela w 1845 mienie przejął prezydent miasta Sembritzki z Fürstenwalde. Miało to miejsce w 1863. W czasie gdy posiadłość znajdowała się w jego rękach, pierwszy raz spotykamy się z nazwą Palmnicken. W 1864 dobra  te zostały po raz pierwszy ujęte w metrykach brandenburskich pod tą właśnie nazwą. W 1897 całe mienie nabył przedsiębiorca Pintsch i rozbudował je, tworząc nowoczesne gospodarstwo rolne. Świadkami tamtego okresu są pozostałości torów na górce za Palmnicken. Po dwóch kolejnych zmianach właścicieli mienie nabył rząd landu Brandenburgii, aby utworzyć tam szpital dla umysłowo chorych z siedmiu prowincji. Wg doniesień pewnej gazety z Fürstenwalde miało zostać utworzonych tam 1600-1700 miejsc dla obłąkanych (chorych psychicznie, epileptyków i idiotów). Dopiero w 1919 plan ten został porzucony. Nieruchomość ta pozostała aż do dzisiejszego dnia w rękach publicznych. Prowadzenie gospodarstwa rolnego zostało ostatecznie zaprzestane w roku 1951.

Od tej chwili rozpoczyna się era edukacji szkolnej w Palmnicken. Palmnicken rozwinęła się z krajowej szkoły traktorzystów do cenionej Agrarnej Szkoły Inżynierskiej kształcącej w kierunkach: melioracji i hodowli roślin. Do roku 1991 mury szkoły Palmnicken opuściło ponad 27.000 specjalistów w dziedzinie rolnictwa Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W tym okresie Palmnicken było systematycznie rozbudowywane. W latach 1952/53 powstał dom kultury – dzisiejsza stołówka – oraz dwa budynki internatów. W 1963 wybudowano pierwszy nowy budynek szkoły (zachodnia część obecnego budynku 12) oraz salę gimnastyczną. W 1973 kontynuowano rozbudowę szkoły. Powstały liczne przyległe budynki jak: garaże, warsztaty i stacja benzynowa.

 

W roku 01.08.1991 powstało Centrum Kształcenia Ponadpodstawowego Palmnicken. W  OSZ Palmnicken prowadzono następujących 9 zawodowych i inżynierskich szkół dla dawnych okręgów Fürstenwaldee i Beskow:

 

  • Szkoła Zawodowa I Fürstenwalde
  • Rzemieślniczo-Techniczna szkoła zawodowa
  • Fürstenwalde
  • Szkoła Zawodowa Heinersdorf
  • Szkoła Zawodowa Rüdersdorf
  • Komunalna Szkoła zawodowa Erkner
  • Szkoła Inżynierska Rybołówstwa Śródlądowego Hubertushöhe Storkow
  • Szkoła Inżynierska »S.W.Lebedew« Fürstenwalde
  • Agrarna Inżynierska Szkoła Melioracji i Hodowli Roślin Palmnicken

Kształcenie Inżynierów w Agrarnej Szkole Inżynierskiej zakończone zostało w 1992. Rzemieślniczo-techniczne dziedziny Komunalnej Szkoły Zawodowej oraz Zakładowej Szkoły Zawodowej Kombinatu Opon jako pierwsze przyciągnęły do Palmnicken. Dziedziny zawodowe takie jak: gospodarka, administracja, higiena ciała i gimnazjalna szkoła średnia prowadzone były w placówce pozamiejscowej OSZ przy Beeskower Chaussee.

Po ukończeniu pierwszej fazy budowy w 1992 (przebudowa budynku 11 i 12) przeniesiono do Palmnicken siedziby Szkoły Zawodowej Heinersdorf i Rüdersdorf wraz z oddziałami zawodowymi: Elektrotechnika i Gospodarka Rolna. W latach 1992/93 zakończono kształcenia w Zawodowej Szkole Rybołówstwa w konsekwencji odział w Storkow został zamknięty. Po ukończeniu 2. i 3. fazy budowy możliwe było przeniesienie działu kształcenia techników z siedziby przy Tränkeweg na rok szkolny 1995/94  do Palmnicken. W ten sposób zakończył swoje istnienie bogaty w tradycję ośrodek kształcenia – Inżynierskiej Szkoły Technologii Obróbki Plastycznej i Elastycznej. Przeprowadzka siedziby przy Erkner do Palmnicken odbyła się w trakcie roku szkolnego 1993/94. W odrestaurowanym budynku 8 wprowadzono dziedziny zawodowe: Lakierników i Techników Ortopedycznych. W 1995 została zakończona rekonstrukcja budynku nr 7, tak że siedziba w Beeskow na rok 1995/96 z działami zawodowymi Technologii budowlanej i technologii drewna mogły zostać przeniesione do Palmnicken. Od roku 2001 przedsięwzięto obszerne budowy i przebudowy.

Internaty, dawne warsztaty i garaże, stacja benzynowa jak i hala sportowa zostały wyburzone, a w ich miejsce powstał budynek 11. Wraz z dokończeniem nowego budynku 11 w roku szkolnym 2003/04 ulokowano w nim dział 1, 3 oraz cześć działu 2. Umożliwiło to dalszą przebudowę i rozbudowę dawnego budynku 11. Wraz z jego ukończeniem stało się możliwym, by w roku szkolnym 2007/08 działy 4 i 5 zostały przeniesione do siedziby głównej w Palmnicken. Nareszcie Centrum Szkolenia Ponadpodstawowego stało się jednolitą szkołą. Dział przygotowania zawodowego zajął wolne już teraz pomieszczenia w Beeskower Chaussee, dodatkowo otrzymał on również nowe ukończone budynki szkolne. W roku 2004 została także ukończona budowa nowej hali sportowej wraz z przylegającymi do niej innymi obiektami sportowymi. Odnowiono również stołówkę wg norm dotyczących ochrony zabytków uzupełniając ją o kafejkę.

21 września 2011 uroczycie do użytku została oddana w obecności zarządu landu, pana Manfreda Zalenga jak i pani Erike Schönwald i innych znamienitych gości, warsztat samochodów ciężarowych. Została on nazwany Fritz-Schönwald-Halle, by uhonorować wieloletniego nauczyciela OSZ Palmnicken, który również był współtwórcą działu socjalizującego się samochodami ciężarowymi.

1 sierpnia 2012 r. połączyły się Zespół Szkół Palmnicken w Fürstenwalde/Spree i Zespół Szkół Gottfried-Wilhelm-Leibniz w Eisenhüttenstadt. Rada powiatu zadecydowała dnia 10.04.2013 r. o nadaniu nazwy szkoły. Uchwałą o numerze 011/26/2013 zadecydowano, że wraz z dniem 01.08.2013 r. obie siedziby zespołu szkół: Palmnicken w Fürtsenwalde i Gottfried-Wilhelm-Leibniz w Eisenhüttenstadt od tej pory nazywać się będą Zespółem Szkół Oder-Spree (Oberstufenzentrum Oder-Spree).

We wrześniu 2012 roku rozpoczęto budowę bardzo ważnego dla nas budynku. Waddze miasta Fürstenwalde/Spree przekształciły pusty budynek biurowy przy Trebuser Straße na schronisko młodzieżowe/internat. Od roku szkolnego 2014/15 uczniowie OSZ Oder-Spree mają do dyspozycji 110 miejsc noclegowych w pobliżu szkoły.

W roku szkolnym 2014/2015 wreszcie nadszedł czas, nowo zaprojektowany wewnętrzny dziedziniec szkoły został uroczyście otwarty wspaniałym występem naszej grupy teatralnej w amfiteatrze. Dzięki sugestią naszych uczennic i uczniów, bardzo dobrej współpracy z biurem architektonicznym „Edel“ oraz starostwem mamy teraz znakomicie zaprojektowane miejsce do nauki na świeżym powietrzu. Nasza grupa teatralna, uczennice i uczniowie zawodu wychowawca oraz kurs edukacji teatralnej naszego liceum zawodowego są szczególnie zadowoleni z nowych możliwości.

Zarówno obecnie jak i w nadchodzących latach będzie brakowało wykwalifikowanych pracowników w sektorze społecznym. Dzięki wsparciu koleżanek i kolegów z Eisenhüttenstadt istnieje możliwość w siedzibie szkoły Palmnicken od roku szkolnego 2015/16 nauki w zawodzie asystent socjalny oraz od roku szkolnego 2017/18 nauki w na kierunku wychowawca w specjalistycznej szkole (Fachschule). Bardzo szybko udało nam się zdobyć wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Jednak warunki do nauki nadal wymagały poprawy. Wraz z przebudową górnego piętra w budynku numer 8 dostępne są od lutego 2019 r. bardzo nowoczesne pracownie.

W nadchodzących latach na pierwszy plan wysówa się rekonstrukcja budynku numer 6. W budynku tym powstaną dodatkowe sale lekcyjne i seminaryjne. W ścisłej współpracy z naszymi polskimi szkołami partnerskimi będą odbywały się tam tandemowe szkolenia językowe. Zaplanowano również pomieszczenia dla szkolnego pracownika socjalnego oraz podobnie jak u naszych francuskich pratnerów, izbę chorych, która ma służyć edukacji zdrowotnej.