Szkoła zawodowa „Berufsschule“

Po podpisaniu umowy z przedsiębiorstwem umożliwiającym odbycie praktyk, kształcenie odbywa się w systemie dualnym. Kształcenie składa się w 1/3 z nauki w szkole zawodowej i w 2/3 z praktyk w przedsiębiorstwie. W zależności od zawodu czas nauki wynosi 2, 3, lub 3,5 roku.

Liceum zawodowe „Berufliches Gymnasium“

Liceum zawodowe umożliwia absolwentom klasy dziesiątej zdobycie ogólnego świadectwa dojrzałości (Hochschulreife)/ matury (Abitur). Istnieje możliwość wyboru przedmiotów ukierunkowanych zawodowo. W ciągu trzech lat uczniowie zdobywają kwalifikacje pozwalające na podjęcie studiów na dowolnym uniwersytecie/w szkole wyższej lub na podjęcie kształcenia zawodowego we wszystkich krajach związkowych oraz w innych państwach Unii Europejskiej.

Berufsfachschule (Sozialassistent/-in bzw. Gestaltungstechnische/-r Assistent/-in)

Po ukończeniu dwuletniego kształcenia w pełnym wymiarze godzin zdobywa się uznawany w całym kraju zawód asystenta socjalnego lub asystenta techniki projektowej. Kształcenie w szkole trwa dwa lata i może je podjąć każdy, kto ukończył klasę dziesiątą i uzyskał świadectwo „erweiterte Berufsbildungsreife“ lub „Fachoberschulreife“.

Berufsfachschule berufliche Grundbildung (BFSG)

Powyższy tok kształcenia skierowany jest do uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu w Brandenburgii, którzy nie podjęli nauki w szkole zawodowej lub nie kontynuują nauki w innej szkole ponadpodstawowej. Celem tego kierunku kształcenia jest przygotowanie do podjęcia nauki zawodu oraz uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły (jeżeli uczań go jeszcze nie posiada).

Berufsfachschule berufliche Grundbildung Plus (BFSG Plus)

Szkoła skierowana w szczególności do uchodźców lub osób ubiegających się o azyl, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu. Oprócz rozwoju umiejetności językowych i nauki przedmiotów kształcenia ogólnego, w ciągu dwóch lat kształcenia duży nacisk kładzie się na orientację zawodową. Przedmiot ten ma na celu ułatwienie uczniom podjęcia nauki w szkole zawodowej w systemie dualnym.

Przygotowanie do zawodu „Berufsvorbereitung“

We współpracy z niezależnymi podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne młodzi ludzie, zarówno nieposiadający jak i posiadający świadectwa ukończenia szkoły, którzy jednak nie zawarli z żadnym przedsiębiorstwem umowy o kształcenie zawodowe, mają możliwość pogłębienia wiedzy ogólnej i zorientowania się w różnych dziedzinach zawodowych.

Technikum „Fachoberschule“

Technikum poszerza wiedzę zdobytą na wcześniejszym etapie kształcenia. Kształcenie obejmuje zarówno zajęcia w szkole jak i praktyki. Zorientowanie nauczania na dany zawód w połączeniu z dalszym kształceniem ogólnym przygotowują uczniów do podjęcia studiów oraz do odnalezienia się w świecie zawodowym. Po pomyślnym ukończeniu szkoły uzyskuje się „Fachhochschulreife“, co umożliwia studia na uczelni zawodowej „Fachhochschule“.

Szkoła specjalistyczna „Fachschule“ (wychowawca przedszkolny lub technik)

W szkole tej poszerza się już zdobyte kwalifikacje zawodowe. Warunkiem podjęcia kształcenia w szkole specjalistycznej „Fachschule“ jest ukończenie szkoły zawodowej „Berufsschule“ oraz zazwyczaj posiadanie doświadczenia wynikającego z przepracowania w danym zawodzie określonej liczby lat.